HELDENHUIS HERENTALS

Welkom bij het Heldenhuis.

We zijn er voor grote en kleine projecten.  Sociale projecten, die met gezondheid en zorg te maken hebben, maar ook met hernieuwbare energie of bescherming van natuur.

We steunen relaties tussen mensen, plaatsen waar mensen bijeen kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten en zich goed voelen.

We kunnen er zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Het kan gaan over isoleren of energiezuinige woningen, of over natuur waar mensen kunnen uitrusten.
We steunen projecten van alle helden: jong of oud, nieuwe bewoners of helden die hier al langer wonen.

We steunen buurten waar helden een idee hebben om samen te organiseren. We steunen organisaties, bijvoorbeeld met een renteloze lening, wat advies of een subsidie.
We willen een klankbord zijn voor ideeën en initiatiefnemers. 
We willen helden verbinden met andere helden die kunnen helpen. 
We willen dus niet alleen ondersteunen met geld, maar ook met ideeën en interessante contacten.
Het kan iets gewoon zijn, maar ook iets nieuw, iets creatief of gek, of iets dat nog niet bestaat.

Het moet niet van de eerste keer lukken. Helden mogen ook mislukken.

Laat van je horen

Ben jij een Herentalse Held?

Een persoon, groep of organisatie die iets wil doen om Herentals ‘warmer’ te maken?
Kan je nog een duwtje in de rug gebruiken?

Vertel er ons over, en we nemen contact op. Dank!

** Meer info hierover vind je op onze privacypagina.
Scroll to Top